Mapa

Sledujte průběh závodu a polohy závodníků, které se zobrazují na mapovém podkladě.

Informační panel

Zobrazte si průběžné výsledky na kontrole, čas poslední polohy nebo časy průchodů kontrolami kteréhokoli závodníka.

Kontrola

V informačním panelu se zaznamenávají průběžné výsledky na této kontrole.