S
1
Střed republiky
2
Lhotka
3
Kompenzace
38.
Dita Kosáková
46
40.
Filip Blažek
69
42.
Jakub Hrala
70

00:00:00
12:50:14
23:18:01
01:53:46
-
00:00:00
15:09:45
18:02:58
01:35:44
-
00:00:00
15:09:45
18:02:54
01:37:44
-